Logo ZTU 768x427

Zachowaj Trzeźwy Umysł (ZTU) to nazwa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, podejmującej problem profilaktyki uzależnień.

4W ramach kampanii EFSA WYBIERAJ ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ w naszej szkole zostało zorganizowane spotkanie dla rodziców uczniów, które przeprowadził przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu.

marchewki

Wojewódzki Przedszkolny Program Zdrowia Jamy Ustnej i Zapobiegania Próchnicy „Zdrowe zęby mamy – marchewkę zajadamy” realizuje w naszej szkole grupa 3-4 latków. Koordynatorem szkolnym jest pani Magdalena Szatkowska.

jaś i małgosia

Dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszej szkole od realizowany jest program rekomendowany „Domowi detektywi. Jaś i Małgosia na tropie”.

unplugged

Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską. Skuteczność programu w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2004-2006.

Program „Unplugged” jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do
młodzieży w wieku 12-14 lat.  

W naszej szkole program jest realizowany w klasie VIIa, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 2 spotkań dla rodziców uczniów uczestniczących w programie. Koordynatorem szkolnym jest pani Beata Stolarek.

Celem programu jest:

 • ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków.

Tematyka zajęć:

 • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania, umiejętność asertywnej obrony swoich racji oraz inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • wiedza o narkotykach.

Tematyka zajęć dla rodziców:

 • informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem,
 • informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży,
 • wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania,
 • rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków,
 • konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny,
 • asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.