ZASADY BEZPIECZEŃSWTWA OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHWIRAMIE w roku szkolnym 2021/2022

REGULAMIN ORGANIZACJI ZAJĘĆ REALIZOWANYCH OD 01.09.2021 R.

W PEŁNYM W TRYBIE STACJONARNYM

(zgodny z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych obowiązujące od 01 września 2021 r.)

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - V aktualizacja.

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19

Wytyczne przeciw/epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r.