Informacja dotycząca korzystania z obiadów
w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego
w Chwiramie
w roku szkolnym 2023/2024

 

CENA                                                                                                                    

Cena jednostkowa za obiad dwudaniowy wynosi 11,00 zł (całkowity koszt obiadu to 20,00 zł,
z czego 11,00 zł opłaca rodzic, a 9,00 zł dopłaca Gmina Wałcz).

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW
Chęć korzystania z obiadów należy zgłosić w sekretariacie szkoły telefonicznie –
nr 67 258-92-11 lub osobiście. Potwierdzeniem zgłoszenia jest wypełnienie Deklaracji dotyczącej korzystania z obiadów.
Posiłki wykupuje się na cały miesiąc.

Odwołanie obiadów na dni następne należy zgłosić w sekretariacie do godziny 11.00. Zwroty
za obiady przysługują w przypadku zgłoszonej przynajmniej na dzień wcześniej, do godziny 11.00,
w sekretariacie szkoły nieobecności ucznia. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

PŁATNOŚCI ZA OBIADY

Wpłata za posiłki dokonywana jest z góry, za cały następny miesiąc. Zgłoszenia i wpłaty dokonuje się do 25 dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieuiszczenia opłaty za obiady w terminie, wydawanie obiadów zostanie wstrzymane.

Płatności prosimy dokonywać przelewem bankowym (tylko w wyjątkowych przypadkach istnieje również możliwość wpłaty gotówkowej w sekretariacie szkoły).

DANE DO PRZELEWU:
Nr konta:
89 1240 3712 1111 0010 2161 2025

W tytule przelewu prosimy wpisać: Wpłata za obiady za miesiąc ….…/ Nazwisko i imię dziecka / klasa

Wpłata za obiady, która nie została zaksięgowana - nie będzie uznawana jako uiszczona.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W przypadku braku wpłaty, wydawanie obiadów zostanie wstrzymane.

Dokumenty do pobrania.

                                                                                                                                                                             Dziękujemy!