Prezydium Rady Rodziców 2023/2024:

  1. Przewodnicząca: Pani Karolina Truszkowska
  2. Wiceprzewodniczący: Pani Magdalena Szatkowska
  3. Skarbnik: Pani Małgorzata Szypkowska
  4. Sekretarz: Pani Justyna Sośniak

Komisja Rewizyjna 2023/2024:

  1. Przewodnicząca: Pani Patrycja Frydryk
  2. Wiceprzewodnicząca: Pani Katarzyna Łopato- Konieczna
  3. Sekretarz: Pani Aleksandra Mikulska

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024 ustaliła składki w wysokości: 50 zł (1 dziecko), 40 zł (2 dzieci), 30 zł (3 i więcej dzieci). Jeśli klasa wpłaci w 100% składkę na RR w terminie do 30 listopada, to otrzyma nagrodę 25 % wpłaty na wydatki klasowe.

Nr konta Rady Rodziców:

Bank Santander 71 1090 1320 0000 0001 3608 8046

Z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka oraz klasa.