L.p. 

Nazwisko i imię 

1.        

 Kowalczyk Małgorzata - Dyrektor szkoły, biblioteka

2.        

 Kurczewska Katarzyna – Wicedyrektor, chemia i plastyka

3.        

 Biernacka Dorota – język angielski

4.        

 Chmielewska Katarzyna – nauczyciel wspomagający, logopeda, doradca zawodowy

5.        

 Dalecka Linda - nauczyciel wspomagający

6.        

 Hrycikowska Małgorzata - matematyka

7.        

 Hubar Dorota  - historia, WOS, WDŻ

8.        

 Jakubowska – Koza Katarzyna - język niemiecki, geografia, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

9.        

 Kamińska Monika - nauczyciel wspomagający, muzykoterapia

10.    

 Knyr – Staś Daria – matematyka, technika

11.    

 Korczak Anna – edukacja wczesnoszkolna,  zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne

12.    

 Koziej Marcin – wychowanie fizyczne

13.    

 Krzos Dagmara - edukacja wczesnoszkolna

14.    

 Kwaśniewski Marcin - matematyka

15.    

 Lipecka Joanna -  wychowanie przedszkolne

16.    

 Michalewicz Patrycja - matematyka

17.    

 Monicka Justyna  - język polski, muzyka, EDB

18.    

 Pietraszkiewicz Anna  - język angielski

19.    

 Prendecka Agnieszka  - wychowanie fizyczne

20.    

 Pułjanowska – Pakuła Katarzyna – pedagog szkolny

21.    

 Soroka Agnieszka – biologia, przyroda

22.    

 Stolarek Beata - religia

23.    

 Szatkowska Magdalena – wychowanie przedszkolne

24.    

 Walczak – Nowacka Sylwia – edukacja wczesnoszkolna, plastyka

25.    

 Wilk Mariola – język polski, biblioteka

26.    

 Wolna Ewelina – edukacja wczesnoszkolna

27.    

 Wróbel Kamila – edukacja wczesnoszkolna, arteterapia

28.    

 Zajączkowski Artur – informatyka, robotyka

 29.    

 Zaremba Sławomir - fizyka