KLASA I

L.P.

Przedmiot

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

 

1.

Edukacja wczesnoszkolna

E. Hryszkiewicz i B. Stępień

Podręczniki Elementarz odkrywców część 1, 2, 3, 4

Podręcznik cz. 1 i 2 - 790/1/2017

Podręcznik cz. 3 i 4 - 790/2/2017

Nowa Era

 

2.

 

Język angielski

Jennifer Heath

RebeccaAdlard

Hello Explorer 1

Podręcznik dla klasy pierwszej

 

830/1/2017

Nowa Era

3.

Religia

ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznikdo religiidla 1 klasyszkołypodstawowej

AZ – 11 - 01 / 10 / PO -1 / 11

Wydawnictwo św. Wojciech

KLASA II

L.P.

Przedmiot

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

 

1.

Edukacja wczesnoszkolna

w klasie 2

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak


Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Elementarz odkrywców. Klasa 2, Edukacja matematyczna, część 1

Edukacja matematyczna, część 2Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, część 1


Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, część 2


Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, część 3 P


Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, część 4

 

790/3/2018

790/4/2018

790/3/2018

790/3/2018

790/4/2018

790/4/2018

Nowa Era

 

2.

 

Język angielski

Jennifer Heath, RebeccaAdlard

Hello Explorer 2

Podręcznik dla klasy drugiej

 

830 / 2/ 2018

Nowa Era

3.

Religia

ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Kochamy Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla 2 klasy szkoły podstawowej

AZ – 11 - 01 / 10 / PO -1 / 12

Wydawnictwo św. Wojciech

KLASA III

L.P.

Przedmiot

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

 

1.

Edukacja wczesnoszkolna

E. Hryszkiewicz i B. Stępień

Podręczniki Elementarz odkrywców część 1, 2, 3, 4

+

Ćwiczenia

Część 1, 2, 3, 4

Podręcznik cz. 1 i 2 - 790/5/2019

Podręcznik cz. 3 i 4 - 790/6/2019

Nowa Era

2.

Edukacja matematyczna

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwi

Podręczniki Edukacja matematyczna

Część 1,2

+

Ćwiczenia

Część 1, 2

Podręcznik część 1 - 790/5/2019

Podręcznik część 2 - 790/6/2019

Nowa Era

3.

Język angielski

Jennifer Heath, RebeccaAdlard

Hello Explorer 3

Podręcznik dla klasy trzeciej

830/3/2019

Nowa Era

4.

Religia

ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznikdo religiidla 3 klasyszkołypodstawowej

AZ-13-01/10/P0-1/13

Wydawnictwo św. Wojciech

KLASA IV

L.P.

Przedmiot

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

 

1.

 

Język polski

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

NOWE Słowa na start!   4 -
Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

907/1/2017

Nowa Era

2.

Język angielski

Jenny Dooley

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy IV – Flash 4 / A1

 866/1/2017

EGIS Spółka z o.o

3.

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcjamuzyki.Podręcznikdomuzykidlaklasyczwartejszkołypodstawowej.

852/1/2017

Nowa Era

4.

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

903/1/2017

Nowa Era

5.

Historia

B. Olszewska, W. Surdyk- Fertsch, G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej

877/1/2017

Nowa Era

 

 

6.

 

Przyroda

Maria Marko – Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody. Podręcznik do

przyrod dla klasy czwartej szkoły podstawowej

 

863/2017

Nowa Era

 

 

7.

 

Matematyka

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński,

Piotr Zarzycki

 

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dlaklasyczwartejszkołypodstawowej

 

780/1/2017

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

8.

Informatyka

Michał Kęska

Lubięto!Podręcznikdoinformatykidlaklasyczwartejszkołypodstawowej

847/1/2017

Nowa Era

9.

Technika

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Jak to działa. Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

295 / 1/ 2017

Nowa Era

10.

Religia

ks. Prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Jestem chrześcijaninem. Podręcznik do religii dla czwartej klasy szkoły podstawowej

AZ–21 - 01 / 10 / PO -1 / 11

Wydawnictwo                              św. Wojciech

 

KLASA V

L.P.

Przedmiot

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

 

1.

 

Język polski

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

NOWE Słowa na start!   5 -
Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

907/2/2018

Nowa Era

2.

Język angielski

Jenny Dooley

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy V – Flash 5 / A1+

866/2/2018

EGIS Spółka z o.o

3.

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

852/2/2018

Nowa Era

4.

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

903/2/2018

Nowa Era

5.

Historia

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej

877/2/2018

Nowa Era

 

6.

 

Geografia

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał,

Roman Malarz

Planeta Nowa. Podręcznik do dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

906/1/2018

Nowa Era

7.

Biologia

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Pulsżycia.Podręcznikdobiologiidla klasypiątejszkołypodstawowej

844/1/2018

Nowa Era

 

8.

 

Matematyka

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin

Karpiński, Piotr Zarzycki

Matematykazplusem5.Podręcznik dlaklasypiątejszkołypodstawowej

 

780/2/2018

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

9.

Informatyka

Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej – wersja elektroniczna podręcznika.

847/2/2018

Nowa Era

10.

Technika

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Jak to działa. Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej

295 / 2/ 2018

Nowa Era

11.

Religia

ks. Prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wierzę w Boga. Podręcznik do religii dla 5 klasy szkoły podstawowej

AZ–22 - 01 / 10 / PO -1 / 12

Wydawnictwo św. Wojciech

 

KLASA VI

L.P.

Przedmiot

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

 

1.

 

Język polski

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz

NOWE Słowa na start!   6 -
Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

907/3/2019

Nowa Era

2.

Język angielski

Jenny Dooley

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy VI – Flash 6 / A1+

866/3/2019

 

EGIS Spółka z o.o

3.

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcjamuzyki.Podręcznik domuzyki dlaklasy szóstej szkołypodstawowej.

852/3/2019

Nowa Era

4.

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Dodzieła!Podręcznikdoplastyki dla klasy szóstej szkołypodstawowej.

903/3/2018

Nowa Era

5.

Historia

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do klasy szóstej szkoły podstawowej

877/3/2019

Nowa Era

 

6.

 

Geografia

Dawid SzczypińskiTomaszRachwał,

Roman Malarz

Planeta Nowa. Podręcznik do dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

906/2/2019

Nowa Era

7.

Biologia

Joanna Stawarz

Pulsżycia.Podręcznikdobiologiidla klasypiątejszkołypodstawowej

844/2/2019

Nowa Era

 

8.

 

Matematyka

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin

Karpiński, PiotrZarzycki

Matematyka z plusem 6.Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

780/3/2019

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

9.

Informatyka

Michał Kęska

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej – wersja elektroniczna podręcznika.

847/3/2018

Nowa Era

10.

Technika

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Jak to działa. Podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkołypodstawowej

295 /3/ 2018

Nowa Era

11.

Religia

ks. Prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Wierzę w Kościół. Podręcznikdo religii dla 6 klasyszkołypodstawowej

AZ-23-01/10/P0-2/13

Wydawnictwo św. Wojciech

 

KLASA VII

L.P.

Przedmiot

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

1.

Język polski

Joanna Kościerzyńska
Małgorzata Chmiel
Maciej Szulc
Agnieszka Gorzałczyńska- Mróz

NOWE Słowa na start!   7 -
Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

907/4/2017

Nowa Era

2.

Język angielski

Jenny Dooley

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy VII – Flash 7 / A2/A2+

866/4/2017

EGIS Spółka z o.o

 

3.

 

Język niemiecki

   

Ewa Kościelniak-Walewska

Deutschtour FIT

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Poziom II.2

 

1096/1/2020

Nowa Era

4.

Muzyka

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

852/42017

Nowa Era

5.

Plastyka

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

903/4/2017

Nowa Era

6.

Historia

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

Wczoraj i dziś. Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej

877/4/2017

Nowa Era

 

7.

 

Geografia

M. Szubert, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

Planeta Nowa. Podręcznik do dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

906/3/2017

Nowa Era

 

8.

 

Biologia

Małgorzata Jefimow

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

844/4/2017

Nowa Era

 

9.

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery – podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

785 / 1 / 2017

Nowa Era

10.

Fizyka

Grażyna Francuz - Ornat,Teresa Kulawik, Maria Nawotny - Różańska

Spotkanie z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

885/1/2017

Nowa Era

 

 

11.

 

 

Matematyka

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna

Zarzycka

 

Matematykazplusem7.Podręcznik dlaklasysiódmejszkołypodstawowej

 

 

780/4/2017

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

12.

Informatyka

Grażyna Koba

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej – wersja elektroniczna podręcznika.

847/4/2017

Nowa Era

13.

Religia

ks. Prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Spotkanie ze słowem. Podręcznik do religii dla 7 klasy szkoły podstawowej

AZ–31 - 01 / 10 / PO -1 / 11

Wydawnictwo św. Wojciech

KLASA VIII

L.P.

Przedmiot

Autor podręcznika

Tytuł podręcznika

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

1.

Język polski

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

NOWE Słowa na start!   8 -
Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

907/5/2018

Nowa Era

2.

Język angielski

Jenny Dooley

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy VIII – Flash 8 / A2+/B1

 866/5/2018

EGIS Spółka z o.o

 

3.

 

Język niemiecki

Ewa Kościelniak-Walewska

Deutschtour FIT

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Poziom II.2

 

1096/2/2021

Nowa Era

 

4.

 

Historia

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

Wczoraj i dziś. Podręcznik do klasy ósmej szkoły podstawowej

 

877/5/2018

 

Nowa Era

 

 

5.

 

Wiedza o społeczeństwie

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki,AleksandraKucia- Maćkowska,Tomasz

Maćkowski

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

 

874/2017

 

Nowa Era

 

6.

 

Geografia

D. Szczypiński, Tomasz Rachwał

Planeta Nowa. Podręcznik do dla klasy ósmej szkoły podstawowej

 

906/4/2018

Nowa Era

 

7.

 

Biologia

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

844/3/2018

Nowa Era

8.

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery – podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

785 / 2 / 2018

Nowa Era

9.

Fizyka

Grażyna Francuz - Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nawotny - Różańska

Spotkanie z fizyką. Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

885/2/2018

Nowa Era

 

 

10.

 

 

Matematyka

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna

Zarzycka

 

Matematykaz plusem8.Podręcznik dlaklasyósmejszkołypodstawowej

 

 

780/5/2018

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

11.

Informatyka

Grażyna Koba

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej – wersja elektroniczna podręcznika.

847/5/2018

Nowa Era

 

12.

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik

do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

 

846/2017

 

Nowa Era

13.

Religia

ks. Prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

Aby nie ustać w drodze. Podręcznikdo religiidla8klasyszkołypodstawowej

AZ–32 - 01 / 10 / PO -1 / 12

Wydawnictwo św. Wojciech

Zestaw podręczników będzie do wypożyczenia w bibliotece szkolnej na początku września. Podręczniki do religii rodzice zakupują we własnym zakresie.