Wykaz podręczników dla klasy I Szkoły Podstawowej

L.P. Przedmiot Autor podręcznika Tytuł podręcznika Numer dopuszczenia Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna E. Hryszkiewicz i B. Stępień

Podręczniki Elementarz odkrywców część 1, 2, 3, 4

Podręcznik cz. 1 i 2 - 790/1/2017

Podręcznik cz. 3 i 4 - 790/2/2017

Nowa Era

2.

Język angielski

Jennifer Heath

RebeccaAdlard

Hello Explorer 1

Podręcznik dla klasy pierwszej

830/1/2017

Nowa Era
3. Religia ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznikdo religiidla 1 klasyszkołypodstawowej AZ – 11 - 01 / 10 / PO -1 / 11 Wydawnictwo św. Wojciech

Wykaz podręczników dla klasy II Szkoły Podstawowej

Podręcznik + ćwiczenia

L.P. Przedmiot Autor podręcznika Tytuł podręcznika Numer dopuszczenia Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna

w klasie 2

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak


Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak

Elementarz odkrywców. Klasa 2, Edukacja matematyczna, część 1


Edukacja matematyczna, część 2Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, część 1


Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, część 2


Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, część 3 P


Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, część 4

790/3/2018

790/4/2018

790/3/2018

790/3/2018

790/4/2018

790/4/201

Nowa Era

2.

Język angielski

Jennifer Heath, RebeccaAdlard

Hello Explorer 2

Podręcznik dla klasy drugiej

830 / 2/ 2018

Nowa Era
3. Religia ks. Prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Kochamy Pana Jezusa. Podręcznikdo religiidla 2 klasyszkołypodstawowej AZ – 11 - 01 / 10 / PO -1 / 12 Wydawnictwo św. Wojciech


Wykaz podręczników dla klasy IV Szkoły Podstawowej

L.P. Przedmiot Autor podręcznika Tytuł podręcznika Numer dopuszczenia Wydawnictwo

1.

Język polski

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz NOWE Słowa na start!   4 -
Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej


907/1/2017

Nowa Era
2. Język angielski Jenny Dooley Podręcznik do języka angielskiego dla klasy IV – Flash 4 / A1 866/1/2017

EGIS Spółka z o.o
3. Muzyka Monika Gromek, Grażyna Kil Lekcjamuzyki.Podręcznikdomuzyki dlaklasyczwartej szkołypodstawowej. 852/1/2017 Nowa Era
4. Plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. 903/1/2017 Nowa Era
5. Historia B. Olszewska, W. Surdyk- Fertsch, G. Wojciechowski Wczoraj i dziś. Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej 877/1/2017 Nowa Era

6.

Przyroda

Maria Marko – Warłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody. Podręcznik do

przyrod dla klasy czwartej szkoły podstawowej

863/2017

Nowa Era

7.

Matematyka

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński,

Piotr Zarzycki

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dlaklasyczwartejszkołypodstawowej

780/1/2017

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowesp.zo.o.sp. k
8. Informatyka Michał Kęska Lubięto!Podręcznikdoinformatyki dlaklasyczwartejszkołypodstawowej 847/1/2017 NowaEra
9. Technika

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Jak to działa. Podręcznik do techniki dla klasy czwartejszkołypodstawowej 295 / 1/ 2017 Nowa Era
10. Religia ks. Prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Jestem chrześcijaninem. Podręcznikdo religiidlaczwartej klasyszkołypodstawowej AZ–21 - 01 / 10 / PO -1 / 11 Wydawnictwo św. Wojciech


Wykaz podręczników dla klasy V Szkoły Podstawowej

L.P. Przedmiot Autor podręcznika Tytuł podręcznika Numer dopuszczenia Wydawnictwo

1.

Język polski

Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz NOWE Słowa na start!   5 -
Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

pozytywna recenzja

Nowa Era
2. Język angielski

Jenny Dooley

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy V – Flash 5 / A1+

866/2/2017

EGIS Spółka z o.o

3. Muzyka Monika Gromek, Grażyna Kil Lekcjamuzyki.Podręcznik domuzyki dlaklasy piątejszkołypodstawowej. 852/2/2017 Nowa Era
4. Plastyka Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Dodzieła!Podręcznikdoplastykidla klasy piątej szkołypodstawowej. 903/2/2018 Nowa Era
5. Historia Grzegorz Wojciechowski Wczoraj i dziś. Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej 887/2/2018 Nowa Era

6.

Geografia

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz,TomaszRachwał,

Roman Malarz

PlanetaNowa.Podręcznik do dlaklasypiątejszkołypodstawowej

906/1/2018

Nowa Era
7. Biologia Marian Sęktas, Joanna Stawarz Pulsżycia.Podręcznikdobiologiidla klasypiątejszkołypodstawowej 844/1/2018 Nowa Era

8.

Matematyka

Małgorzata Dobrowolska, MartaJucewicz,Marcin

Karpiński, PiotrZarzycki

Matematykazplusem5.Podręcznik dlaklasypiątejszkołypodstawowej

780/2/2018

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowesp.z o.o.

9. Informatyka Michał Kęska Lubięto!Podręcznikdoinformatyki dlaklasypiątejszkołypodstawowej – wersja elektroniczna podręcznika. 847/2/2018 Nowa Era
10. Technika

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Jak to działa. Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkołypodstawowej 295 / 2/ 2018 Nowa Era
11. Religia ks. Prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Wierzę w Boga. Podręcznikdo religiidla 5 klasyszkołypodstawowej AZ–22 - 01 / 10 / PO -1 / 12 Wydawnictwo św. Wojciech


Wykaz podręczników dla klasy VII Szkoły Podstawowej

L.P. Przedmiot Autor podręcznika Tytuł podręcznika Numer dopuszczenia Wydawnictwo
1. Język polski Joanna Kościerzyńska
Małgorzata Chmiel
Maciej Szulc
Agnieszka Gorzałczyńska- Mróz
NOWE Słowa na start!   7 -
Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej
907/4/2017 Nowa Era
2. Język angielski

Jenny Dooley

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy VII – Flash 7 / A2/A2+

866/4/2017

EGIS Spółka z o.o

3.

Język niemiecki

Jolanta Kamińska

Das istDeutsch! Kompakt / A1 Poziom II.2

814/1/2017

Nowa Era
4. Muzyka Monika Gromek, Grażyna Kilbach Lekcjamuzyki.Podręcznikdomuzyki dlaklasysiódmejszkołypodstawowej. 852/42017 Nowa Era
5. Plastyka Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak Dodzieła!Podręcznikdoplastykidla klasy siódmejszkołypodstawowej. 903/4/2017 Nowa Era
6. Historia Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak Wczoraj i dziś.Podręcznikdoklasy siódmejszkołypodstawowej 877/4/2017 Nowa Era

7.

Geografia

M. Szubert, Tomasz Rachwał, Roman Malarz PlanetaNowa.Podręcznik do dlaklasy siódmej szkołypodstawowej

9063/2017

Nowa Era

8.

Biologia

Małgorzata Jefimow Pulsżycia.Podręcznikdobiologiidla klasy siódmej szkołypodstawowej 844/4/2017 Nowa Era


9. Chemia Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Chemia Nowej Ery – podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. 785 / 1 / 2017 Nowa Era
10. Fizyka Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot- Gawlik, Małgorzata Godlewska

Świat fizyki – podręcznik do klasy VII.

821/1/2017

WSiP

11.

Matematyka

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna

Zarzycka

Matematykazplusem7.Podręcznik dlaklasysiódmejszkołypodstawowej

780/4/2017

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowesp.zo.o.sp.

12. Informatyka Grażyna Koba Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej – wersja elektroniczna podręcznika. 847/4/2017 Nowa Era
13. Religia ks. Prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Spotkanie ze słowem. Podręcznikdo religiidla 7 klasyszkołypodstawowej AZ–31 - 01 / 10 / PO -1 / 11 Wydawnictwo św. Wojciech

Wykaz podręczników dla klasy VIII Szkoły Podstawowej

L.P. Przedmiot Autor podręcznika Tytuł podręcznika Numer dopuszczenia Wydawnictwo
1. Język polski Joanna Kuchta, Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Ginter NOWE Słowa na start!   8 -
Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej
pozytywna recenzja Nowa Era
2. Język angielski

Jenny Dooley

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy VIII – Flash 8 / A2+/B1

866/5/2018

EGIS Spółka z o.o

3.

Język niemiecki

Jolanta Kamińska

Das istDeutsch! Kompakt / A1/A2

Poziom II.2

814/2/2017

Nowa Era

4.

Historia

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska Wczorajidziś.Podręcznikdoklasy ósmejszkołypodstawowej

877/5/2018

Nowa Era

5.

Wiedza o społeczeństwie

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki,AleksandraKucia- Maćkowska,Tomasz

Maćkowski

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

874/2017

Nowa Era

6.

Geografia

D. Szczypiński, Tomasz Rachwał Planeta Nowa. Podręcznik do dla klasy ósmej szkoły podstawowej

906/4/2018

Nowa Era

7.

Biologia

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej 844/3/2018 Nowa Era
8. Chemia Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin Chemia Nowej Ery – podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. 785 / 2 / 2018 Nowa Era
9. Fizyka Barbara Sagnowska, Maria Rozenbajgier, Ryszard Rozenbajgier, Danuta Szot- Gawlik, Małgorzata Godlewska

Świat fizyki – podręcznik do klasy VII.

821/2/2018 WSiP

10.

Matematyka

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna

Zarzycka

Matematykaz plusem8.Podręcznik dlaklasyósmejszkołypodstawowej

780/5/2018

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowesp.zo.o.sp.

11. Informatyka Grażyna Koba Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej – wersja elektroniczna podręcznika. 847/5/2018 Nowa Era

12.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

Żyjęidziałambezpiecznie.Podręcznik

doedukacjidlabezpieczeństwadla szkołypodstawowej

846/2017

Nowa Era

13. Religia ks. Prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Aby nie ustać w drodze. Podręcznikdo religiidla8klasyszkołypodstawowej AZ–32 - 01 / 10 / PO -1 / 12 Wydawnictwo św. Wojciech