Szkolna Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców 2020/2021:
1. Pani Arleta Nesler - przewodnicząca
2. Pani Estera Błaszczyk - wiceprzewodnicząca
3. Pani Małgorzata Szypkowska - skarbnik
4. Pani Małgorzata Sobczak- protokolant

Komisja Rewizyjna 2020/2021:
1. Pan Jarosław Suszek- przewodniczący
2. Pani Magdalena Sitarczyk- wiceprzewodnicząca
3. Pani Kamila Arendarska-  protokolant