Prezydium Rady Rodziców 2022/2023:

  1. Przewodnicząca: Pani Karolina Truszkowska
  2. Wiceprzewodniczący: Pan Bartosz Siemiński
  3. Sekretarz: Pani Paulina Binder
  4. Skarbnik: Pani Małgorzata Szypkowska

 

Komisja Rewizyjna 2022/2023:

  1. Przewodnicząca: Pani Magdalena Sitarczyk
  2. Wiceprzewodnicząca: Pani Katarzyna Jankowska
  3. Sekretarz: Pani Iwona Filka