Przesyłamy link do formularza elektronicznego, który umożliwi ubezpieczenie Państwa dziecka. W związku z powyższym należy dokonać wyboru odpowiedniego wariantu, znajdującego się na stronie, wpisać dane do ubezpieczenia swoje oraz dziecka, wyrazić zgodę / oświadczenie  i dokonać drogą elektroniczną zakupu ubezpieczenia przez MojąAvivę. Jeśli będą problemy techniczne proszę dzwonić pod wskazany  na stronie nr tel. +48 225 574 444.

https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=8A3D8320F44CD47416B0C7181FAC337DF461D727