EuroWeek - Szkoła Liderów

W dniach 10-14 marca 2016 r. trzynastoosobowa grupa z Gimnazjum w Chwiramie, wzięła udział w projekcie EuroWeek - Szkoła Liderów. Program ten jest specjalnym obozem edukacyjnym, pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączać się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy.

Udział w projekcie pozwala na rozwinięcie najbardziej cenionych umiejętności społecznych: autoprezentacji,przewodzenia oraz pracy w zespole. Zajęcia w języku angielskim w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń prowadzone były przez wolontariuszy z całego świata. Młodzież miała możliwość poznania innych narodowości, kultury i obyczajów  Azerbejdżanu, Turcji, Indii, Filipin, Polinezji Francuskiej, Łotwy i innych. Oprócz nabycia nowych umiejętności językowych, uczestnicy powrócili z nowymi przyjaźniami i niezapomnianymi wrażeniami. Mamy nadzieję na kolejną edycję jeszcze w tym roku.