Sukces w IV Wojewódzkim Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

W piątek (18.05.2018 r.) uczniowie w składzie Dominika Wyrzykowska, Katarzyna Szczygłowska, Ewa Kolorz, Mikołaj Monicki, Maciej Bączkowski wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod patronatem:

- Wojewody Zachodniopomorskiego,

- Marszałka Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza,

- Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,

- Krajowej Rady Resuscytacji,

- Prezydenta Miasta Szczecin

-TVP3 Szczecin

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci, młodzieży i nauczycieli problematyką, związaną z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Miał on na celu rozbudzić poczucie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo drugiego człowieka funkcjonującego w życiu społecznym.

W konkursie wzięło udział 56 szkół do finału dostało się tylko 10, w tym nasza drużyna. Część finałowa wymagała od uczestników praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W tym celu przygotowane zostały stacje kontrolne, inscenizujące sytuacje z udziałem ucharakteryzowanych pozorantów. Odzwierciedlały one zdarzenia, z którymi uczniowie mogą spotkać się w życiu codziennym. Nad wykonywaniem zadaniem czuwali ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Tematyka konkursu obejmowała, m.in. postępowanie na miejscu wypadku (wykonywanie kolejno czynności informacyjno - ratunkowych), umiejętność powiadamiania służb ratunkowych, rozpoznanie i postępowanie z powstałymi ranami, krwawieniami i krwotokami, postępowanie w wypadku poparzenia ciała, pomoc osobom, które spadły z wysokości. Oczywiście nie obeszło się bez sprawdzenia skuteczności resuscytacji.

Nasi uczniowie zajęli w województwie 2. miejsce na 56 szkół, czego bardzo im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

PPP1

PPP2

PPP4

PPP5

PPP3

PPP6

PPP7

PPP9