Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

III Wojewódzki Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

                                                                                               

W maju b.r. uczennice w składzie Dominika Wyrzykowska, Natalia Szulc, Zuzanna Sierpińska, Weronika Szczechowska, Aleksandra Raczyńska wzięły udział w Wojewódzkim konkursie Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod patronatem:

- Wojewody Zachodniopomorskiego,

- Marszałka Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Geblewicza,

- Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,

- Krajowej Rady Resuscytacji,

- Prezydenta Miasta Szczecin

-TVP3 Szczecin

Celem konkursu  było zainteresowanie dzieci, młodzieży i nauczycieli problematyką, związaną z  zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Miał on na celu rozbudzić poczucie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo drugiego człowieka funkcjonującego w życiu społecznym.

W konkursie wzięło udział 58 szkół do finału dostało się tylko 10, w tym nasze gimnazjum. Część finałowa wymagała od uczestników, praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W tym celu przygotowane zostały stacje kontrolne, inscenizujące sytuacje z udziałem ucharakteryzowanych pozorantów. Odzwierciedlały one zdarzenia, z którymi uczniowie mogą spotkać się w życiu codziennym. Nad wykonywaniem zadaniem czuwali ratownicy Ochotniczej Straży Pożarnej.

Tematyka konkursu obejmowała, m.in. postępowanie na miejscu wypadku (wykonywanie kolejno czynności informacyjno - ratunkowych), umiejętność powiadamiania służb ratunkowych, rozpoznanie i postępowanie z powstałymi ranami, krwawieniami i krwotokami, postępowanie w wypadku poparzenia ciała, przełyku lub oka oraz udzielanie pomocy osobie porażonej prądem.

Dziewczęta zajęły w województwie 6. miejsce na 58 szkół, bardzo im gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

sz2

sz1

sz3

sz4

sz5

sz7

sz8

sz9

sz10