Działam bezpiecznie

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS „Działam bezpiecznie”

Znaczenie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach jest doniosłe. Od szybkości decyzji, celowości zabiegów ratowniczych wykonanych doraźnie, bezpośrednio po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku zależy nieraz dalszy los poszkodowanego, a czasami i jego życie. Każdy z nas powinien znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz procedury postępowania w obliczu różnorodnych zagrożeń. 

 

Uczennice naszego gimnazjum - w składzie: Aleksandra Raczyńska, Weronika Długołęcka oraz Weronika Szczechowska w dniu 10.06. 2017 roku wzięły udział w finale Ogólnopolskiego Konkursu "Działam bezpiecznie" pod  honorowym patronatem  Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Konsultanta ds. Medycyny Ratunkowej,  Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki w  Bydgoszczy.

Do finału przeszło tylko 26 szkół, w tym nasza szkoła.

Celem konkursu było doskonalenie praktycznych umiejętności;  kształtowanie prawidłowych reakcji i relacji wobec osób poszkodowanych; poczucia odpowiedzialności za zdrowie, życie własne i innych; uzyskanie podstawowych wiadomości dotyczących postępowania przy stłuczeniach, zranieniach, krwotokach, obrażeniach układu kostnego, omdleniach, utracie przytomności, utonięciach, oparzeniach, zachłyśnięciach; inicjowanie działań na rzecz ochrony zdrowia;  rozpoznawanie zagrożeń i reagowania na nie,  kształtowanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Nasze uczennice odniosły wielki sukces -  zajęły zaszczytne 4 miejsce w ogólnopolskim konkursie ,,Działam bezpiecznie’’ oraz zdobyły Nagrodę Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.

byd1

byd2

byd3

byd5