Uczniowie Kamil Gruchot i Artur Kamieniak zakwalifikowali się do ogólnopolskiego Konkursu Akademia Kodowania. Ich scenariusz został doceniony przez organizatorów konkursu. 

Konkurs przygotowany został dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich jest szansą na opracowanie scenariusza, który zakłada kreatywne wykorzystanie płytek deweloperskich (Intel Edison lub Intel Genuino) i akcesoriów np. do uatrakcyjnienia badań szkolnych, zbudowania makiety inteligentnego miasta czy robota. Oryginalność pomysłów jest bardzo istotna, jedynym ograniczeniem jest możliwość ich realizacji przy pomocy przygotowanych przez organizatora zestawów.
Uczestnicy konkursu będą nadsyłać scenariusze, za które organizator przydzieli im punkty. Ocenie będą podlegały m.in. innowacyjność, możliwość realizacji, wsparcie mentora (nauczyciela) oraz stopień wykorzystania dostępnych narzędzi. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu otrzymają od organizatora sprzęt, przy pomocy którego w określonym czasie zbudują swój wcześniej opisany projekt, a następnie przedstawią go w formie prezentacji, a organizator wybierze zwycięzców.

 

A to scenariusz przygotowany na konkurs: