„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku.


„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Od 1994 roku – w trzeci weekend września - prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling a także wyszukiwanie i w miarę możliwości usuwanie dzikich wysypisk. Działaniom tym towarzyszy cała gama innych aktywności - zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy, wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy.
„Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne.
Uczniowie naszej szkoły co roku aktywnie uczestniczą w akcji. Tym razem – ze względu na pandemię – podjęliśmy inne wyzwanie. W ramach poparcia akcji Sprzątanie Świata 2020 – PALSTIK? – REZYGNUJĘ! REDUKUJĘ!SEGREGUJĘ! – nakręciliśmy film, zachęcający do zachowań proekologicznych i działań na rzecz ochrony środowiska oraz przeprowadziliśmy warsztaty tematyczne.