Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017-18

Opiekun samorządu uczniowskiego - pani Justyna Monicka

jmonicka

przewodnicząca szkoły
Chwiram- Zuzanna Zając- IIIa
Lubno- Łucja Kozłowska- IIIe

z-ca przewodniczącej
Szymon Koziej - IIIa (Chwiram)
z-ca przewodniczącej
Aleksandra Gosek- IIIe (Lubno)


baner na www 2