Europejski Dzień Logopedy - konkurs

W ramach Europejskiego Dnia Logopedy ogłaszam konkurs plastyczny  "Języczkiem malowane"  dla dzieci 6 - letnich i uczniów klas 1- 5. 

Regulamin Konkursu:

1. Cel konkursu:

 - upowszechnianie wiedzy logopedycznej;

- troska o poprawność językową;

2. Forma i zasady konkursu:

Uczeń ma za zadanie samodzielnie przygotować pracę plastyczną (grę, ilustrację), na której ujmie jak najwięcej elementów w nazwach których zawarte są trudne głoski (sz,ż, cz, dż), (s,z,c,dz), (ś,ź,ć,dź), (r,l). Można wybrać jedną głoskę  np. (r) lub grupę głoskową np. (sz,ż,cz,dż).

Format pracy A 4 - technika dowolna;

Każda praca powinna zawierać metryczkę z tyłu pracy (imię,nazwisko dziecka, klasa);

3. Termin oddawania prac:

Prace nalezy przynosić do gabinetu logopedycznego do dnia 5 marca 2019 r.

 


baner na www 2