Rada Rodziców

Szkolna Rada Rodziców

 

Przewodniczący Rady Rodziców - Emilia Urbaniak

Zastępca Przewodniczącej -  Arleta Kubiak

Zastępca Przewodniczącej - Karolina Truszkowska

Skarbnik - Renata Krawczak-Kądej

Sekretarz - Agnieszka Górska

Przewodnicząca komisji rewizyjnej- Sylwia Winiecka

Zastępca przewodniczącej komisji rewizyjnej- Bożena Jakubowska

Skarbnik komisji rewizyjnej- Magdalena Sitarczyk

 


baner na www 2