Rada Rodziców

Szkolna Rada Rodziców

 

Przewodniczący Rady Rodziców - Tomasz Panek

Zastępca Przewodniczącego -   Arleta Kubiak

Zastępca Przewodniczącego - p. Emilia Urbaniak
Skarbnik - p. Renata Krawczak-Kądej
Sekretarz - p. Magdalena Sitarczyk
Przewodnicząca komisji rewizyjnej- p. Magdalena Sitarczyk
Zastępca przewodniczącej komisji rewizyjnej- p. Kamila Arendalska
Skarbnik komisji rewizyjnej- p.Przemysław Łukasik

 


baner na www 2