Dziecięce pasje 4a

Wraz z zakończeniem roku szkolnego klasa 4 zakończyła swój udział w czteromiesięcznych warsztatach psychologiczno – pedagogicznych. Uczniowie rozwijali swoje dziecięce pasje, nabywali umiejętności kreatywnego myślenia, a jednocześnie uczyli się w jaki sposób należy się prawidłowo komunikować. Dzieci miały okazję to swobodnego wyrażania swoich emocji, a także nauki panowania nad nimi. Dzielili się swoją wiedzą z rówieśnikami, zarażali swoimi zainteresowaniami i chętnie otwierali się na nowe pomysły. Po wakacyjnym wypoczynku, pełni sił i entuzjazmu zamierzamy kontynuować zajęcia.