Cyberprzemoc ? My się nie dajemy !

Uczniowie gimnazjum w budynku Lubno zorganizowali akcję pod hasłem „Stop cyberprzemocy” poświęconą przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych.

Młodzież w ramach swoich działań poprowadziła zajęcia wychowawcze, których celem było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu. Prezentowane były filmy edukacyjne, prowadzone pogadanki, a na koniec dla całej szkoły przygotowano słodką  niespodziankę, oczywiście z pożytecznym przeznaczeniemJ