Porozmawiajmy o zdrowiu i o nowych zagrożeniach

Nasza szkoła jest w trakcie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych,
w tym nowych narkotyków. W ramach jego realizacji 11 grudnia klasy siódme wzięły udział w spotkaniu z terapeutą uzależnień "Ogólnopolskiego Stowarzyszenia ARKA NOEGO". Zajęcia warsztatowe z panem Arturem Amendą zostały zorganizowane również w klasach drugich i trzecich oddziałów gimnazjalnych.