DRODZY RODZICE, PAMIĘTAJCIE!!!

Rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo, u jednych szybciej, u innych wolniej. Niejednakowa jest też kolejność przyswajania sobie przez dziecko poszczególnych głosek. Stopień rozwoju mowy zależy od wpływu środowiska oraz od psychofizycznego rozwoju dziecka. 
A jeśli mowa Waszego dziecka wzbudza w Was obawy  i wątpliwości – zgłoście się do logopedy!
Sami też możecie pomóc dziecku w rozwoju prawidłowej mowy:
Ø rozmawiając z Nim jak najwięcej, czytając książki i opowiadając bajki – nie pozwólcie, by głównym źródłem poznawania mowy był język reklam i telewizji
Ø używając w rozmowach prawidłowych form gramatycznych i stylistycznych
Ø  unikając języka dziecinnego (spieszczania) w trakcie rozmowy z dzieckiem
Ø  dbając o Jego słuch, prawidłowy zgryz i nie zaniedbując przewlekłych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych
Ø  wspierając logopedę w procesie terapeutycznym