Profilaktyka z "Arką Noego"

Nasze gimnazjum podjęło współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Arka Noego, w ramach której realizuje program profilaktyki, mającej na celu przeciwdziałanie wchodzeniu uczniów w kontakt ze środkami psychoaktywnymi.  Na rozwój wzrostu narkomanii wpływa wiele różnych czynników, zjawisk i procesów.

 

Nie można jednoznacznie powiedzieć, że ten problem dotyczy tylko i wyłącznie dzieci i młodzieży z marginesu naszego społeczeństwa. Niestety coraz częściej spotykamy się właśnie z przypadkami dzieci z tak zwanych „dobrych domów”, z rodzin dobrze sytuowanych i zajmujących wysokie stanowiska w społeczeństwie.

Okres kiedy ma się „naście” lat, jest okresem krótkim, ale krytycznym, jeżeli chodzi o procesy dojrzewania. W tym czasie młody człowiek, już nie dziecko a jeszcze nie dorosły, staje przed trudnym zadaniem odkrycia swojej osobowości, cech płci, buduje swoją niezależność, szuka autorytetów i wartości, które nadadzą jego życiu sens.

Uzależnienia, a w szczególności narkotyki okradają te młode osoby z ich cennego czasu, sił życiowych i zdrowia. Przerywają tak ważny proces w życiu człowieka jakim jest uczenie się. Przynoszą nieodwracalne konsekwencje na całe życie.

Nastolatki, które biorą narkotyki zamykają się w sobie, właśnie w czasie, w którym powinny doświadczać i poznawać  życie.

W dobie XXI wieku ani domy, ani szkoły, ani poszczególne środowiska naszego społeczeństwa nie są odporne na różnego rodzaju uzależniacze, a w szczególności na narkotyki. Narkotyki są wszędzie.

Profilaktyka, którą oferuje stowarzyszenie nie odnosi się tylko do dzieci i młodzieży. Dotyczy ona wszystkich osób zaangażowanych w działania wychowawcze, a przede wszystkim rodziców,  nauczycieli albowiem wszystkie te osoby odpowiadają za skuteczność wychowania.

Obowiązkiem każdej osoby w naszym społeczeństwie jest to, aby nie przechodzić nad problemem uzależnienia obojętnie mówiąc „mnie to nie dotyczy”. Dlatego bardzo ważną rzeczą są nieustanne szkolenia profilaktyczne dla: rodziców, nauczycieli, a w zasadzie każdego kto ma do czynienia z drugim człowiekiem, po to, by móc pomóc.

Społeczeństwo musi uzmysłowić sobie, że narkoman to nie szaleniec ze strzykawką w ręku, ale że współczesny narkoman zaczyna coraz częściej jako osoba dobrze wychowana, osiągająca znakomite wyniki w nauce a nawet i w sporcie, w pracy, idąca z duchem czasu, utalentowana. Rodzice, nauczyciele, osoby mające styczność z młodzieżą muszą nauczyć się rozpoznawać w miarę wcześnie momenty eksperymentowania dziecka z narkotykami, środkami uzależniającymi, reagować na daną sytuację i pomagać w odpowiedni sposób.

Dziś nie wystarczy powiedzieć dziecku „nie bierz, bo to nie przynosi nic dobrego”. Trzeba znaleźć taki sposób dotarcia do serca i umysłu dziecka, aby potrafiło samo wybrać wolność, by „NIE” powiedziało świadomie i w odpowiednim momencie. 


baner na www 2