„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”

Wojewódzki Program Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych,
w tym nowych narkotyków dla uczniów szkół gimnazjalnych
„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”

Głównym celem programu jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych, szczególnie nowych narkotyków, przez osoby młode. Termin realizacji programu w naszej szkole to II semestr 2015/2016.

Do szczegółowych celów programu  należy:

  • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji odnośnie własnego zdrowia i poczucia dpowiedzialności za dokonywane wybory związane ze zdrowiem,
  • kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia oraz zapobiegania sytuacjom sprzyjającym sięganiu po substancje psychoaktywne,
  • zrozumienie przyczyn używania substancji psychoaktywnych i czynników sprzyjających powstawaniu uzależnienia,
  • wzbudzanie empatii i kształtowanie postawy nastawionej na udzielanie wsparcia i niesienie pomocy osobom zagrożonym występowaniem zachowań problemowych,
  • zapoznanie uczniów z zagrożeniami i skutkami przyjmowania narkotyków.