Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2018/19

1) Rozpoczęcie roku szkolnego: 03 września 2018 r.
2) Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018 r.
3) Termin zakończenia I semestru: 18 stycznia 2019r.
4) Ferie zimowe: od 28 stycznia - 10 lutego 2019 r.
5) Wiosenna przerwa świąteczna: od 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.
6) Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki - egzamin gimnazjalny:

  • część humanistyczna – 10 kwietnia 2019r. (środa) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00; z zakresu języka polskiego – godz. 11.00
  • część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019r. (czwartek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9.00; z zakresu matematyki – godz. 11.00
  • język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019r. (piątek) na poziomie podstawowym – godz. 9.00; na poziomie rozszerzonym godz. 11.00

7) Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki - ósmoklasisty:

  • język polski - 15 kwietnia 2019r. (poniedziałek) godz. 9.00,
  • matematyka – 16 kwietnia 2019r.(wtorek),
  • język obcy nowożytny – 17 kwietnia (środa) godz. 9.00

8) Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019r.
9) Ferie letnie: 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.
10) Terminy dodatkowych dni wolnych w szkole zostaną ustalone do 30.09.2018r. w porozumieniu z radą rodziców i SU.
a) propozycja rady pedagogicznej wykorzystania dni wolnych od nauki:

  • 3 dni – egzamin zewnętrzny gimnazjalny,
  • 3 dni – egzamin ósmoklasisty,
  • 1 dzień – 02 listopada (piątek),
  • 1 dzień – 02 maja (czwartek)

baner na www 2