Rekrutacja dla klas I - ważne.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie informuje, iż w zaistniałej sytuacji rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy I odbywa się drogą elektroniczną zgodnie z podanym na stronie szkoły harmonogramem oraz niezbędną dokumentacją do pobrania. Ogłoszenie wyników rekrutacji przez komisję rekrutacyjną nastąpi 31 marca 2020 r. Na wskazany adres można również kontaktować się ze szkołą w sprawach pilnych. W dalszym ciągu z rodzicami i uczniami naszej szkoły kontaktujemy się przez e-dziennik i prowadzimy zdalne nauczanie. W w/w sposób mogą Państwo kontaktować się również ze szkolnym psychologiem i pedagogiem.

Zebranie rodziców

Szanowni Pańswo,

Serdecznie Was zapraszamy na podsumowanie I semestru. Już w najbliższą środę, 25.01.2017, spotykamy sie w Lubnie o godzinie 17.00. Natomiast w Chwiamie zebranie

...