Udział w bójce lub pobiciu w świetle prawa

Jednym z przestępstw najczęściej popełnianych przez osoby nieletnie jest udział w bójce lub pobiciu. 

Duża liczba młodych ludzi uważa, że najlepszym i najbardziej skutecznym sposobem na wymierzenie sprawiedliwości jest użycie siły fizycznej, po czym zasiadają na ławie oskarżonych ponosząc konsekwencje własnego zachowania i nie ma wtedy litości dla sprawcy, która uchroniłaby go przed odpowiedzialnością.

Przykład 15 letniego Macieja, który sprowokowany brał udział w bójce na trenie szkoły. Przechodząc obok boiska został pięścią uderzony przez jednego
 z rówieśników. Maciej bez pohamowania wyciągnął ręce, aby oddać koledze. Ten zaś  oburzony wyznaczył walkę po zajęciach lekcyjnych. Wtedy to chłopcy zjawili się i rozpoczęli bójkę. Maciej został pierwszy uderzony ,zdenerwowany popchnął przeciwnika i  wraz z przybyłym kolegą rozpoczęli atak. Rówieśnik Macieja w efekcie pobicia przez chłopców miał złamany nos, siniaki
i zadrapania. Sprawa trafiła na sądu.

Opisany czyn reguluje art. 158 Kodeksu karnego :

§ l  Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156§ l (ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
 pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała) lub w art. 157 § l

(naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1), podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2.Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy
do lat 8.

§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Warto wiedzieć, że pobicie jest to  zajście, w którym co najmniej dwie osoby występują czynnie przeciwko innej osobie lub osobom. W przeciwieństwie
do bójki istnieje wyraźny podział ról na stronę atakującą i stronę pokrzywdzoną zachowaniem się napastników. Oczywiście udział w pobiciu w charakterze pokrzywdzonego nie jest karany.

        „Nigdy wcześniej się tak nie zachowałem. Nie pomyślałem co robię, bardzo żałuję” – słowa często wypowiadane przez sprawców pobicia, którzy zostają ukarani za swoje czyny, ale słowa te niestety czasu nie cofną.