Same słowo groźba kojarzy się z pewną zapowiedzią niebezpieczeństwa, zagrożenia, otrzymywaniem pogróżek, karą czy też zemstą.

Przykładem może być grożenie innej osobie pozbawieniem życia, pobiciem, okaleczeniem czy też podpaleniem.

             W takim razie rodzi się pytanie czy GROŹBA może być traktowana jako przestępstwo
i czy podlega odpowiedzialności karnej ?

Odpowiedź brzmi : Groźba karalna jest przestępstwem przeciwko wolności
i polega na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę jej najbliższego. Może być stosowana w formie słownej w bezpośrednim kontakcie z pokrzywdzonym lub telefonicznie, jak również w formie pisemnej np. przesyłanie pogróżek drogą elektroniczną oraz listowną. Groźba może być wyrażona za pomocą gestu lub nieadekwatnego zachowania polegającego przykładowo na ukazaniu pokrzywdzonemu niebezpiecznego przedmiotu
w celu zastraszenia i zapowiedzi popełnienia przestępstwa.

Ważne: Osoba, która dokonuje przestępstwa – w tym przypadku groźby posługując się osobą trzecią jest traktowana jako sprawca. Odnosi się to również do sytuacji, w której treść groźby nie została zrealizowana, ale za to wcześniej przekazana i spełniła swój cel – zastraszenie – wywołanie u drugiej osoby obawy i poczucie zagrożenia.

Kodeks Karny Art. 190 § 1 określa:

Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Sędzia Anna Maria Wesołowska w Poradniku Prawnym groźbę wyraża jako „sposób oddziaływania na psychikę drugiej osoby przez ukazanie jej zła, które może ją spotkać ze strony sprawcy”, zaś „treść groźby jako zapowiedź popełnienia przestępstwa”.

           W sytuacji kiedy występuje groźba, a jej spełnienie jest dość realne poszkodowany nie ma pojęcia jak ma się zachować i jakie podjąć kroki.

Co zrobić w sytuacji kiedy ktoś grozi mi lub moim najbliższym ?

  • Zawsze informuj najbliższych o niepokojących wydarzeniach

( błędnym podejściem jest zachowywanie takich wydarzeń w tajemnicy
i myśl, że to uchroni najbliższych przed niebezpieczeństwem)

  • Zaufane osoby pomogą Tobie odpowiednio poradzić sobie w stresujących sytuacjach
  • Nie daj się sprowokować do podobnego zachowania
  • W spokoju spróbuj przywołać sobie w pamięci treść groźby i osoby, które były świadkami
    ( jeżeli sytuacja wydarzyła się w miejscu publicznym, a świadkowie są osobami Tobie obcymi spróbuj w miarę możliwości ustalić ich dane przy pomocy np. sprzedawcy sklepu )
  • Zastanów się poważnie czy taka groźba rzeczywiście może wzbudzać uzasadnioną groźbę – jeśli tak, bez wahania zgłoś się na Policję
  • Pamiętaj - nigdy nie czekaj, aż zostanie groźba spełniona!

 

 

Nie wolno grozić nikomu popełnieniem przestępstwa na jego szkodę
albo szkodę osoby mu najbliższej.