Narkotyki – posiadanie

Temat narkotyków zawsze prowokuje  do wielu dyskusji. Wśród gimnazjalistów pojawia się często pytanie: Czy posiadanie narkotyków, nawet w niedużych ilościach jest w Polsce czynem karalnym ? Czy za posiadanie małej ilości marihuany można trafić za kratki ? Czy nakłanianie do zażywania narkotyków stanowi przestępstwo? !

                Młodzież, która jest przekonana, że w życiu należy wszystkiego spróbować i doświadczyć, nie jest do końca świadoma jakie są skutki np. spróbowania bądź posiadania narkotyku nawet w niewielkiej ilości.   

Oto niektóre wypowiedzi zatrzymanych:

„Chodziłem tam, bo na początku byłem w stresie, później miałem ochotę. Przestrzegano nas w szkole przed narkotykami, ale to nic nie dało. Nie umiem wytłumaczyć, dlaczego. Teraz wiem, że to głupota”.  Paweł

„Dowiedziałem się na boisku, gdzie można kupić narkotyki. Brałem z nudów. Ta sprawa nauczyła mnie, że trzeba się od nich trzymać z daleka”. Michał

„Kupiłem pół grama „zielonego”; nie jestem przestępcą, a chcieli mnie zatrzymać. Próbowałem uciekać, policjant kazał mi się położyć na ziemi. Żyję w wolnym kraju i chyba mogę decydować o swoim zdrowiu”. Kamil 

(wypowiedzi z Poradnika prawnego. Bezpieczeństwo młodzieży. A. M. Wesołowska).

               Ustawa regulująca kwestię zwalczania nielegalnej produkcji i dystrybucji narkotyków, jak również dotycząca terapii psychiatrycznej dla osób uzależnionych od środków odurzających, przede wszystkim o odpowiedzialności karnej za wytwarzanie i rozpowszechnianie narkotyków  to Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, której artykuły dotyczące posiadania narkotyków określają:

 

Art.62

  1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy  do lat 8.
  3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Uwaga!  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii głównie posługuje się  pojęciem: substancja psychotropowa oraz środek odurzający ( w zamian za określenie „narkotyk” ).

Substancja psychotropowa i środek odurzający to wszystkie substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy (np. heroina, opium, kokaina, morfina, ziele konopi , amfetamina ).

Posiadanie narkotyków, nawet w niewielkiej ilości i na własny użytek jest karalne. W przypadku, kiedy Policja zatrzyma nieletniego ( osoba, która w chwili czynu nie ukończyła 17 roku życia) na posiadaniu narkotyków, odpowie  za ten czyn w postępowaniu przed Sądem Rodzinnym (na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawie nieletnich). Nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej za przestępstwo, lecz  grozi mu wymierzenie środków wychowawczych, takich jak :

  • nadzór kuratora,
  • umieszczenie w ośrodku wychowawczym,
  • a w najgorszym wypadku umieszczenie w zakładzie poprawczym.