Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Lp. Forma/tematyka Termin Odpowiedzialny
1 Spotkanie ogólne - zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi, WSO, programami szkoły, sprawy bieżące.

19.09.2018r.

godz. 17.00 wspólnie w budynku w Chwiramie (Chwiram i Luno)

dyrektor
2 Dni otwarte.Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zachowaniu, sukcesach i porażkach.

24.10.2018r.
godz. 15.00-17.00 (Chwiram);

spotkania indywidualne wg potrzeb (Lubno)

wicedyrektor,
wychowawcy
3 Spotkanie śródsemestralne. Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr. 21.11.2018r. godz. 17.00 wspólnie w budynku w Chwiramie (Chwiram   i Lubno) dyrektor
4 Dni otwarte. Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zachowaniu, sukcesach i porażkach.

19.12.2018r.

godz. 15.00-17.00 (Chwiram);

spotkania indywidualne wg potrzeb (Lubno)

wicedyrektor,
wychowawcy
5 Spotkanie wywiadowcze. Zakończenie I semestru. 23.01.2019r. godz. 17.00 wspólnie w budynku w Chwiramie (Chwiram      i Lubno) dyrektor
6 Dni otwarte. Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zachowaniu, sukcesach i porażkach.

27.03.2019r. godz. 15.00 - 17.00 (Chwiram);

spotkania indywidualne wg potrzeb (Lubno)

wicedyrektor,
wychowawcy
7 Spotkanie śródsemestralne.
Informacje o osiągnięciach edukacyjnych uczniów, zachowaniu, sukcesach i porażkach.
15.05.2019r. godz. 17.00 wspólnie w budynku w Chwiramie (Chwiram i Lubno) dyrektor,
pedagog szkolny

baner na www 2